Phòng cho 2 người lớn, diện tích phòng 25m2

Phòng có 1 giường đôi