Phòng có diện tích khoảng 50m2, có cửa sổ hướng hồ, một số phòng hướng vườn

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi