Diện tích phòng khoảng 30m2, hướng thành phố

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi