Phòng có 2 loại Double và Twin

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi