Kiểu phòng: 4 người lớn

Diện tích phòng: 69m2

Giường: 2 Double Beds

Thêm giường tối đa: 1