Kiểu phòng: 6 người lớn
Diện tích phòng: 45m2
Giường: 2 Double Beds – 2 Single Beds