Kiểu phòng: 3 người lớn
Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed