Diện tích phòng: 58 m2.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi