Kiểu phòng: 2 người lớn
Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed