Phòng có diện tích khoảng 62m2, phòng giành cho 02 khách.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi