Kiểu phòng: 4 người lớn

Diện tích phòng: 30m2

Giường: 2 Double Beds