Diện tích phòng : 45m2, gồm 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn, với hướng nhìn ra biển.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi