Phòng có diện tích 107m2 với hướng biển, gồm 01 giường đôi dành cho 02 khách.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi