Kiểu phòng: 3 người lớn

Diện tích phòng: 60m2

Giường: 2 Double Beds

Thêm giường tối đa: 1