Phòng dành cho 4 người lớn, diện tích phòng 70m2

Phòng gồm 2 giường đôi

Phòng có thể thêm tối đa 1 giường