Phòng cho 2 người lớn, diện tích phòng 50m2
Phòng gồm 1 giường đôi.