Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 36.3m2
Giường: 1 Double Bed
Thêm giường tối đa: 1