Biệt thự có 4 phòng đôi

Phòng dành cho 15 người
Phòng có nhiều giường đôi