Phòng có diện tích 185m2, phòng hướng biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi